Till undermeny Karta Kontakt

Avgifter

För bygglov och anmälan tar Bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på en av Kommunfullmäktige antagen taxa. Se länk till höger

Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel:

  • byggnadens/byggnadsdelens area
  • typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, anmälan med mera)

Avgifterna grundas på prisbasbeloppet, som är 46 500 kronor år 2019. Observera att prisbasbeloppet ändras årligen. Avgiften räknas utifrån det prisbasbelopp som gällde när ansökan lämnades in. 

Grundbeloppet (G) 2019= 60,45

Prisbasbeloppet 2019 = 46 500

Grundbeloppet (G) 2018 = 59,15
Prisbasbeloppet 2018 = 45 500 

Eventuellt kan planavgift förekomma vid byggnation inom detaljplanelagt område.

Byggsanktionsavgifter tas ut i samband med att någon byggt eller gjort en överträdelse. Avgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen och fastställs med årets prisbasbelopp.

Till höger finns taxan i sin helhet. 

  • Senast uppdaterad 27 dec 2018