Till undermeny Karta Kontakt

Marklov

Marklov krävs inom detaljplan och inom vissa områden med områdesbestämmelser om du schaktar eller fyller ut marken så att markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter.

Tänk på att det även kan krävas marklov för att ta ner träd inom ett område där det regleras i detaljplanen.

Kostnad:

 Mindre åtgärd  2 116 kronor
 Större åtgärd  6 348 kronor

Handläggningstiden

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

  • Senast uppdaterad 28 feb 2019