Till undermeny Karta Kontakt

Rivning

Rivningslov behövs för att:

  • Riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan
  • Riva byggnader eller delar av byggnader inom område med områdesbestämmelser

Rivningslov behövs inte för att:

  • Riva byggnader eller delar av byggnader utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar.

Anmälan behövs för att:

  • Riva bygglovspliktiga byggnader eller del av byggnader utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Vad kostar det?

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.

Exempel: 

Mindre byggnad t.ex. ett garage (under 70 kvm)             2 418kr 
Bostadshus eller byggnader under 250 kvm  4 836kr 

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett rivningslov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

  • Senast uppdaterad 27 dec 2018