Till undermeny Karta Kontakt

Solfångare och solceller

Knivsta kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du vill installera solceller och solfångare.

Vi kräver generellt inte bygglov att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak om du bor i en- eller tvåbostadshus så länge det sätts i samma vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Om du är osäker kan du alltid maila en bild på ditt hus (ange fastighetsbeteckning) och en bild på de solfångare/solceller som du tänkt använda så hjälper vi dig med bedömningen.

Ligger ert hus i ett område med områdesbestämmelser krävs det dock alltid bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller. Även vid uppförande av solceller och solfångare på flerbostadshus krävs det alltid bygglov.

Solfångare eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov om de inte är högre än 1,1 meter. Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller påverkar trafik- och barnsäkerheten. Det kan behövas andra tillstånd, t ex inom strandskydds- och fornminnesområden.

Ingen avgift tas ut för bygglov för solfångare och solceller. 

  • Senast uppdaterad 11 jan 2018