Till undermeny Karta Kontakt

Staket, murar och plank

 

Staket illustration

Detta kräver lov:

  • Plank högre än 1,1 meter.
  • Fristående murar högre än 1,1 meter.
  • Stödmurar högre än 0,5 meter över mark.

Detta kräver inte lov:

  • Staket
  • Stängsel
  • Pergola
  • Spaljé

Kostnad:

Mur, plank; enbostadshus  2 662 kronor 
Mur, plank; övriga fall   5 324 kronor 

Tänk på att staket, plank och murar, även bygglovbefriade, ska placeras så att de inte blir en olägenhet för omgivningen eller innebär någon fara för trafiksäkerheten.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett rivningslov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på: "Såhär söker du".

  • Senast uppdaterad 6 apr 2018