Till undermeny Karta Kontakt

Gällande detaljplaner

Här redovisas endast de detaljplaner som vunnit laga kraft från år 2003 och framåt. Den som vill ta del av tidigare detaljplaner kan kontakta Planenheten, tel 018-34 70 00.

Webbkartor

Solen-webbkarta

På Knivsta kommuns webbkarta finns en plankarta med kommunens gällande detaljplaner. För att komma till Knivstas webbkarta, klicka på länken till höger under rubriken "Externa länkar".  

Detaljplanen för Sågenområdet, Gredelby 7:51 mfl (04/20014) har successivt ersatts av nyare detaljplaner. Det finns en kartöversikt över dessa detaljplaner, klicka på länken under rubriken "E-tjänster" till höger för att komma åt kartöversikten.

Laga kraftvunna detaljplaner 2017-

Följande detaljplaner vann laga kraft från år 2017 och framåt. För att läsa mer om varje detaljplan, klicka på respektive detaljplan.

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl. laga kraft 2019-03-21

Förskola intill Boängsvägen, laga kraft 2018-10-24

Förskola intill Kölängsvägen, laga kraft 2017-03-07

Idrotts- och aktivitetshus Alsike Nord, laga kraft 2018-06-20

Margarethahemmet, laga kraft 2019-02-11

Kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet, laga kraft 2017-03-16

Vrå 1:392, laga kraft 2018-05-15

Vrå 1:791, laga kraft 2019-10-24

Laga kraftvunna detaljplaner 2011-2016

Följande detaljplaner vann laga kraft mellan år 2011 och 2016. För att läsa mer om varje detaljplan, klicka på respektive detaljplan. 

Alsike Nord, etapp 1, laga kraft: 2013-06-04

F. d. Ängby IP och förlängning av förrådsvägen, del av Ängby 2:1, laga kraft, 2016-05-05

Genvägen i Västra Nor, laga kraft 2016-07-20

Gredelby 4:33, m. fl., laga kraft: 2015-06-02

Gredelby 1:6, laga kraft: 2011-06-04

Gredelby 7:75 (ändring genom tillägg), laga kraft: 2012-01-11

Knivstahemmet, laga kraft: 2014-12-30

Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen m.m. (ändring genom tillägg), laga kraft: 2015-11-25

Kv. Hyvleriet och Ramsågen, del av Gredelby 7:51, Gredelby 7:83 och del av Särsta 3:1, Sågenområdet, laga kraft: 2013-11-05

Kv. Murteglet, Gredelby 7:80, laga kraft: 2015-11-02

Kv. Sorteringsverket, Gredelby 7:72, laga kraft: 2015-11-03

Kv. Stabben, Gredelby 7:73 och 7:74, laga kraft: 2012-07-16

Kv. Torkladan, Ångsågen, Gredelby 7:79, 7:82, laga kraft: 2013-11-19

Kv. Stabben och Takteglet, Gredelby 7:73, 7:74, 7:76 m. fl., Sågenområdet, laga kraft: 2014-03-24

Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 m. fl., laga kraft: 2015-07-24

Västra delen av kv. Russinet, laga kraft: 2012-06-18

Östra Gärdet, del av Ängby 1:1, laga kraft 2015-12-30

Laga kraftvunna detaljplaner 2006-2010

Följande detaljplaner vann laga kraft mellan år 2006 och 2010. För att läsa mer om varje detaljplan, klicka på respektive detaljplan.

Ar företagspark, norra delen, laga kraft: 2010-12-03

Boängsåsen, Alsike - del av Östuna, laga kraft: 2010-05-28

Brännkärrsgården, laga kraft: 2006-08-07

Del av Boängsåsen i Alsike, laga kraft: 2007-01-12

Eriksberg i södra Knivsta, laga kraft: 2006-04-07

Kv. Brädgården och kv. Kantsågen, Sågenområdet, laga kraft: 2009-04-17

Ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike, laga kraft: 2010-12-03

Sågenområdet, Gredelby 7:51 m. fl., laga kraft: 2006-08-07

Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1, laga kraft: 2007-03-05

Södra Lyckåsen, laga kraft: 2007-11-27

Västra delen av kv. Segerdal, laga kraft: 2010-07-23

Laga kraftvunna detaljplaner 2003-2005

Följande detaljplaner vann laga kraft mellan år 2003 och 2005. För att läsa mer om varje detaljplan, klicka på respektive detaljplan.

Boängsåsen, Alsike, laga kraft: 2005-08-30

Haknäs 1:27, laga kraft: 2003-12-12

Kv. Apoteket, Särsta 34:3 m. fl., laga kraft: 2003-12-12

Kv. Segerdal, Gredelby 21:4, laga kraft: 2005-03-23

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2019