Till undermeny Karta Kontakt

Östra gärdet, del av Ängby 1:1

Östra Ängby


Samhällsutvecklingsnämnden har beslutade att anta detaljplanen den 30 november 2015 och planen vann laga kraft den 30 december 2015. 

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i 4-6 våningar i en kvartersformad struktur i ett centrum- och kollektivnära läge.

Planläggningen utfördes med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). 

  • Senast uppdaterad 19 jan 2016