Till undermeny Karta Kontakt

Gredelby 7:1

Detaljplaneområdet berör fastigheterna Gredelby 7:78, 7:1, del av 1:3 och del av 7:52.

2015-08-24 beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1.

Planområdet utvidgades 2018 till att även inbegripa Gredelby 7:78. Fastigheten Gredelby 7:78 ingick tidigare i detaljplan för Kvarteret Ringungen.

Syftet med planen är:

  • att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och verksamheter.
  • att skapa nya mötesplatser i centrala Knivsta som knyter an till nuvarande centrum.
  • att utveckla de gröna värden som återfinns inom planområdet.
  • att förbättra trafikmiljön längst med Gredelbyleden.

 

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019