Till undermeny Karta Kontakt

Del av. kv Sommarlovet, Särsta 3:150 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus i form av radhus på fastigheterna Särsta 3:150 och 3:443. Enligt förslaget uppförs två huskroppar med östvästlig sträckning och med två våningar kring en gemensam tillfartsgata med anslutning till Vårsångsvägen.

Upplysningar

Planenheten, 018 - 34 70 00

  • Senast uppdaterad 10 maj 2019