Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:791

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

 

 

Planenheten har upprättat granskningsutlåtande för Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 som föreslås antas av Kommunfullmäktige den 18 september 2019.

Innan Kommunfullmäktige antar detaljplanen ska dels Samhällsutvecklingsnämnden (3 juni 2019) fatta beslut om att godkänna planen och även Kommunstyrelsen ska besluta om att godkänna planen innan den kan antas (26 augusti 2019) av Kommunfullmäktige. 

Samhällsutvecklingsnämnden har den 3 juni 2019 beslutat att godkänna planen. Till höger finner du beslutet. 

Syfte

Planområdet är beläget längs med Brunnbyvägen i norra Alsike. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar till fyra våningar med inredd vind. Vidare syftar planändringen till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791.

Planen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då den avviker från de tillåtna antal våningar som anges i den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012.

För mer information kontakta planenheten tel 018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 17 jun 2019