Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:791

Förslag till detaljplaneändring för Vrå 1:791 har varit på granskning från och med den 6 februari 2019 till och med den 6 mars 2019.

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Planområdet är beläget längs med Brunnbyvägen i norra Alsike. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar från fyra till fem. Vidare syftar planändringen till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791.

Planen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då den avviker från de tillåtna antal våningar som anges i den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012.

För mer information kontakta planenheten tel 018-34 70 00

  • Senast uppdaterad 7 mar 2019