Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:791

Förslag till detaljplaneändring för Vrå 1:791 är på granskning från och med den 6 februari 2019 till och med den 6 mars 2019.

Planområde

Testa vårt nya visningsprogram genom den här länken, eller tryck på bilden. 

Planområdet är beläget längs med Brunnbyvägen i norra Alsike. Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar från fyra till fem. Vidare syftar planändringen till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791.

Planen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) då den avviker från de tillåtna antal våningar som anges i den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2019-03-06 till

Knivsta kommunhus

Centralvägen 18

741 75  KNIVSTA                       

eller knivsta@knivsta.se  

Ange diarienummer SBK 2018-000004 på handlingen.

Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

  • Senast uppdaterad 6 feb 2019