Till undermeny Karta Kontakt

Kölängen

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kölängen strax öster om Knivsta tätort och angränsar till sjön Valloxen. Planområdet består idag av mestadels ängsmark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny fotbollsanläggning med upp till nio stycken fotbollsplaner i varierande storlek. Från 5-mannaplaner till 11-mannaplaner med tillhörande läktare och servicebyggnader. Inom planområdet möjliggörs även för utvecklande av ett friluftsområde intill sjön Valloxen.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)

  • Senast uppdaterad 24 sep 2019