Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 3:1

Ansökan avser planläggning för en blandning av bostadsbebyggelse (flerbostadshus, villa, radhus) och centrumverksamheter (butik, kontor) med en sammanlagd byggnadsarea på 30 000 – 50 000 BTA. Aktuellt område omfattar ungefär 21 ha. Fastigheten är belägen norr om Ar industriområde och mot väst gränsar fastigheten till detaljplan för Boängsåsen (bostäder).

  • Senast uppdaterad 27 okt 2017