Till undermeny Karta Kontakt

Djur

Grisar vid Åsbergby. Foto A Blom

Glada grisar vid Åsbergby

Djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdom och onödigt lidande vilket är målet för tillsyn av djurhållning. Djurskyddet togs 1 januari 2009 över av Länsstyrelsen.

Om du misstänker att djur far illa ska du anmäla detta till länsstyrelsen. Du har rätt att vara anonym. Ring tel 018-19 50 00, säg att det rör en anmälan beträffande djurskydd och be att få bli kopplad till en djurskyddsinspektör.

Mer information om djurskydd och lagar finns på Jordbruksverkets webbplats

Information om djursjukdomar finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

  • Senast uppdaterad 18 mar 2019