Till undermeny Karta Kontakt

Vilda djur

Hare på äng

 

Alla markägare har ansvar för viltet på den egna marken. Vissa har jakten på sin mark utarrenderad, andra sköter den själv.

Knivsta kommun tar ansvar för viltet på sin mark och i tätorten Knivsta. Fyra viltvårdare är anställda av Knivsta kommunen. Jakt i tätort kräver kunskap, försiktighet och tålamod. Jakten på Knivsta kommuns mark bedrivs i form av så kallat skyddsjakt och sker under noggrant reglerade former.

Behöver du komma i kontakt med de kommunala viltvårdarna? Det får du via Kommunens Kontaktcenter och Park och Naturenheten. Boende i Knivsta kommun kan inte själva kontakta viltvårdarna.
Har du problem eller frågor kring vilda djur, som t ex grävlingar och vildsvin, på din privata fastighet? Du kan inte nyttja de kommunala viltvårdarna för problemlösning på privat mark. Vi på kommunen har inte heller möjlighet att rekommendera specifika, privata viltvårdande företag för hjälp på privata fastigheter, utan ber er hitta dem via nätet. Sökord är ”viltvårdare”. Frågor är du däremot välkommen med till kommunens Park- och naturenhet. Läs även mer på Länsstyrelsens webbplats via länken till höger.

Viltolyckor ska alltid anmälas till polisen. Se länk till höger.

Vildsvin (Sus scrofa)

Det finns många vilda djur i vår natur - vildsvin är några av dem.
Vildsvin rör sig i grupp över stora områden och befinner sig ibland i tätort men dock oftast på landsbygden. Antalet djur i Sverige ökar relativt snabbt då en sugga föder många kultingar i flera omgångar under ett år.

I Knivstas centrala delar kommer enstaka djur på besök ibland. Vildsvin är störningskänsliga och lämnar i de flesta fall snabbt tätorten. Vi arbetar aktivt i vår kommunala viltvård för att begränsa vildsvinens framfart tätortsnära, dock är det oundvikligt som vildsvinsstammen ser ut i dag, att vi får besök i tätorten ibland. Det är kloka, ivrigt födosökande djur som lever i flock och på så sätt märks de väl inne i ett samhälle.  • Senast uppdaterad 10 jul 2019