Till undermeny Karta Kontakt

Energi

Solenergi. Foto A Blom

Ansvaret för den dagliga energiförsörjningen ligger hos energibolagen. I Knivsta kommun sköts drift, underhåll och kundkontakter för elförsörjningen av Vattenfall Sveanät. Fjärrvärmenätet sköts i Knivsta av Vattenfall  och i Alsike av Dalkia.

Ansvaret för att planera för god energiförsörjning på lång sikt ligger till stor del på  kommunen. Just nu är detta mycket aktuellt. Det pågår en energiomställning i samhället. Prognoser om minskad oljetillgång och ökad klimatförändringar ger  drivkrafter för att fasa ut den fossila energin.  

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018