Till undermeny Karta Kontakt

Hälsa, hälsoskydd

Folkhälsoarbete syftar till att påverka hälsan hos medborgarna. Hälsa skapas där vi verkar, bor och lever. Det kan vara i bostadsområdet, på arbetsplatsen, i skolan, på fritiden och i familjen.

Knivsta kommun har ansvar för och arbetar förebyggande med hälsoskyddsfrågor. I uppgifterna ingår att informera, utbilda och ge råd och anvisningar. Därutöver finns ett tillsynsansvar som utförs genom inspektioner, provtagningar och inventeringar.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete. Exempel på kommunala insatser kan vara att skapa cykelvägar så att individen kan välja cykel framför bil, att servera näringsriktig mat i skola och äldreomsorg eller att skapa utrymme så att folk tryggt kan promenera eller bedriva fysisk aktivitet i sitt närområde.

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018