Till undermeny Karta Kontakt

Fukt och mögel

Fukt kan ge upphov till mögel, kvalster och bakterietillväxt som kan ge allergiska besvär eller annan överkänslighet.

Risk för fuktskador kan till exempel föreligga i våtutrymmen som badrum, tvättutrymme och kök. Orsak till fuktskador kan vara bristfällig ventilation eller läckande ledningar och avloppsstammar.

Fukt kan också tränga in utifrån via tak, väggar eller husgrund. Våtutrymmen som badrum/duschrum bör alltid fuktsäkras med tätskikt för att motverka att fukt tränger in i konstruktionen med risk för skador på byggnadsmaterial och mögeltillväxt.

Vid problem

Om du har problem med fukt/mögel din bostad eller verksamhet ska du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning/åtgärder. Om problem ändå kvarstår eller om du har frågor om inomhusmiljö, kontakta miljöenheten, via kontaktcenter 018-347000

Förebyggande åtgärder

Detta kan du göra själv för att förebygga fukt och mögelskador:

  • Se till att från- och tilluftsventiler är öppna i bostaden.
  • Om det bildas imma/kondens på insidan av fönstren vintertid kan det vara tecken på undermålig ventilation.
  • Ställ gärna badrumsdörren på glänt efter att du badat/duschat.
  • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Om lindrigare mögeltillväxt uppkommer, på till exempel kakelfogar i badrum, kan du avlägsna det själv med borste och rengöringsmedel.
  • Senast uppdaterad 12 aug 2019