Till undermeny Karta Kontakt

Störande lukter

Störande lukt inomhus kan ha många orsaker. Den kan ofta bero på felinställd ventilation. Fuktskador och mögeltillväxt kan ge upphov till dålig lukt i inomhusmiljön.

Orsak till störande lukt bör alltid utredas. Det är bland annat viktigt att klargöra om lukten beror på inomhusmiljön/byggnaden eller på utomhusfaktorer. Vid problem, kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättförening för utredning och eventuella åtgärder. Kvarstår ändå problemen, kontakta Bygg & Miljö, tel 018 -34 70 00.

Mer information på Socialstyrelsens webbsida, se länk till höger.

Möjliga orsaker till lukt

  • Stängda friskluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
  • Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
  • Köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
  • Otätheter i huset– äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
  • Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
  • Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
  • Lukt inifrån – fukt- och mögelskador samt uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter.
  • Senast uppdaterad 13 mar 2018