Till undermeny Karta Kontakt

Geografiskt informationsystem

GIS betyder ”geografiska informationssystem” och kan lite förenklat beskrivas som digitala kartor, alltså kartor i datorn. Många använder idag kartor på Internet, till exempel Eniro.se, Hitta.se eller Google Maps, men GIS är så mycket mer än bara kartor. Finessen med vårt GIS är att vi kan samla och presentera kommunal information i kartorna. Vi kan också koppla ihop databaser, register och system med kartor och på så vis arbeta mer effektivt och göra spännande analyser.

Det GIS vi har i Knivsta heter Solen. I kartorna i Solen finns alltifrån vägar, sjöar, hus och flygbilder till detaljplaner, vindkraftsanalyser och befolkningsstatistik.

Knivsta kommun arbetar och producerar kartor i

 • koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och
  höjdsystem RH2000. 

Kartorna används framför allt internt

Solen används framförallt internt i kommunen. Inom alla olika verksamheter har vi nytta av GIS. Vi kan till exempel:

 • hitta en fastighet i kartan med hjälp av fastighetsbeteckning, ägare eller adress
 • identifiera en trasig lyktstolpe med hjälp av stolpens nummer eller genom att veta adressen där stolpen står
 • få reda på vilka trädarter som finns i en park och var de står
 • mäta hur lång skolväg en elev har till skolan
 • beräkna hur många äldre personer som bor inom 200 meter från en viss busshållplats
 • göra zoner runt järnvägen för att beräkna hur många personer (och i vilka åldrar de är) som skulle behöva evakueras om en olycka med farligt gods inträffar
 • göra bulleranalyser
 • illustrera resultatet från senaste kommunvalet 

Webbkartor för allmänheten

Vi kan också göra delar av information sökbar för allmänheten via webben.

 • Senast uppdaterad 3 feb 2015