Till undermeny Karta Kontakt

Kart- och mätverksamhet

Hos Knivsta kommun kan man beställa olika typer av kartor, till exempel vid nybyggnation. Kommunens kartproduktion bygger på fältmätningar och flygbilder. Kartorna framställs digitalt såväl storskaligt som småskaligt för både internt och externt bruk.

Knivsta kommun arbetar och producerar kartor i

  • koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och
    höjdsystem RH2000.

Exempel på uppdrag:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor
  • Utstakning
  • Kontrollmätning

Det går också bra att kontakta Kart- och gisenheten för övriga kart- och mätuppdrag.

På nedanstående sidor presenteras några av de karttyper som produceras i Knivsta kommun.

Beställning av kartor

I anslutning till informationen på nedanstående sidor finns information om hur du gör när du beställer kartor. Har du frågor och funderingar går det bra att kontakta Bygg- och miljökontoret.

Kontaktinformation

Bygg- och miljökontoret, Kart- och gisenheten
Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta
Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
Tel: 018-34 70 00 (kontaktcenter)

  • Senast uppdaterad 30 aug 2018