Till undermeny Karta Kontakt

Kemikalier

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är att skapa en giftfri miljö: ”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden."

Såväl i hemmet som på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, som till exempel färger, lösningsmedel, bekämpningsmedel och oljor. I allmänhet är dessa varor försedda med orangefärgade varningsmärken.

I första hand bör du minska användningen av kemikalier och välja dem som är minst skadliga. Idag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med exempelvis Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval.

Rester av kemikalier ska lämnas in till miljöstationen på Återvinningscentralen vid Värmeverket.

För att yrkesmässigt överlåta eller som privatperson hantera särskilt farliga kemiska produkter krävs det i visa fall tillstånd av Länsstyrelsen, se länk till höger.

Om  kemikaliers påverkan på miljö, se Kemikalienätverket Naturskyddsföreningen, länk till höger.

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018