Till undermeny Karta Kontakt

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljprogrammet

Vad är Knivsta tätorts själ?

Hur kan vi bygga vidare på den?

 

”Ett snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg, och rätt som det är upptäcker man att samhällets själ gått förlorad utan att man märkte när…”

Kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort har antagits av kommunfullmäktige 2013-09-26. Programmet är ett vägledande kunskapsunderlag om vilka kulturvärden som är viktiga att värna om i hanteringen av bygglovärenden och i detaljplanearbetet samt en vägledning för kommunens invånare.

Området som har studerats är huvudsakligen detaljplanerat område i tätorten, allt från Tallbacken till egnahem från Sågbolaget.

Kulturmiljöprogrammet i pdf

Programmet finns i pdf-format till i spalt till höger. Klickbara länkar i texten.

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018