Till undermeny Karta Kontakt

Miljö

Arbetet med att förbättra miljön är allas ansvar. I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att vi ska kunna tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina.

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Miljöarbetet sker på flera olika sätt, till exempel genom en långsiktigt hållbar samhällsplanering, naturvårdsåtgärder, information och rådgivning om olika miljöfrågor samt ett effektivt miljöskyddsarbete.

  • Senast uppdaterad 10 jan 2019