Till undermeny Karta Kontakt

Park och natur

Kungshamn-Morga. Foto A Blom

 

Knivsta kommun har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap.

Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker.

Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

  • Senast uppdaterad 22 maj 2018