Till undermeny Karta Kontakt

Levande årum i Knivsta

Centrala Knivstas närmaste natur är den längs ån. Ett projekt pågår som syftar till att göra ån mera tillgänglig för kommuninvånarna och skapa en attraktiv miljö i centrum. Vi arbetar just nu med området mellan brandstationen och Gredelby hagar. 

Projektet är ett samarbete mellan Knivsta kommun, Knivsta hembygdsgille, Omställning Knivsta och Eda Naturskola och finansierat av Leader upplandsbygd och Knivsta kommun. 

Ambitionen är att alla Knivstabor ska vara delaktiga. Det ska vara en levande dialog mellan dem som driver projektet och alla som är intresserade av åns framtida utveckling.

Slutrapport

Nu är slutrapporten klar om projektet. Du hittar den via länken i högerspalten. Rapporten finns också i tryckt version som finna att hämta i Knivsta kontaktcenter, Knivsta kommunhus.

 

Projektet i Årummet fortsätter

Det är fortfarande en del arbete kvar att göra i Årummet, men arbetet fortsätter.

Har du sett den nya bron i Gredelby hagar?

En ny bro byggdes 2015 i Gredelby hagar och ett staket sattes upp längs järnvägen för att korna på sikt ska kunna beta på båda sidor om ån. Då får ängsmarken breda ut sig och skapa trevliga marker att ströva i. Korna betar i hagen på den östra sidan om ån under sommaren, grindar som underlättar för besök i hagarna har satts upp.

Kom gärna på besök! 

 Bro_Gredelby_hagar

 

 

  • Senast uppdaterad 2 dec 2016