Till undermeny Karta Kontakt

Levande årum i Knivsta

Centrala Knivstas närmaste natur är den längs ån. 

Bron i Gredelby hagar

En ny bro byggdes 2015 i Gredelby hagar och ett staket sattes upp längs järnvägen för att korna på sikt ska kunna beta på båda sidor om ån. Då får ängsmarken breda ut sig och skapa trevliga marker att ströva i. Korna betar i hagen på den östra sidan om ån under sommaren, grindar som underlättar för besök i hagarna har satts upp.

Kom gärna på besök! 

 Bro_Gredelby_hagar

 

 

  • Senast uppdaterad 7 maj 2019