Till undermeny Karta Kontakt

Parker och grönområden

Särstaparken. Foto IM Söderberg

 

Knivsta kommun har en härlig natur med sjöar, skogar och ett rikt jordbrukslandskap. Inne i tätorten Knivsta finns stränder, skogsområden och ålderdomliga ängs- och hagmarker nära centrum. Det är områden som fungerar som strövområden och utflyktsmål. Genom kommunen går också Upplandsleden som bjuder på varierad vandring genom skog och öppna marker.

Särstaparken inne i Knivsta tätort är en liten fin park av 1800-talskaraktär, med planteringar av främst perenner att titta på och soffor att slå sig ned i.

Mejeriparken ligger i anslutning till Sågverkstorget i centrala Knivsta. Namnet syftar på det mejeri som låg här i början av 1900-talet och var till för traktens jordbrukare, Mejeriet gjordes senare om till brandstation som är beläget vid Knivstaån. Nu är brandstationen omgjord och inrymmer flera olika typer av näringsverksamheter. Mejeriparken är bara ett exempel på hur Knivstas historia lever vidare genom namnen.

Den gula lekskulpturen är både för lek samt något fint att vila ögonen på. Den är godkänd som lekskulptur och följer säkerhetsstandarden. Under skulpturen finns en gummimatta för säkra fall. Skulpturen är gjord av Beatrice Hansson, som profilerat sig med offentlig konst för lek – eller snarare lek som är konst.

Sittmöblerna är specialgjorda för just Mejeriparken och det är White arkitekter som har ritat parken. Planteringslådorna ska fyllas med perenner och någon blommande buske. 

Lekskulptur

Vågformade bänkar

 

 Det är kommunens park- och naturenhet som ansvarar för utveckling och skötsel av Knivsta kommuns naturmarker. Man sköter vandringsleder, badplatser, grillplatser, isbanor, tätortsnära skog och skyddsvärd natur. Målet med verksamheten är att skapa naturmarker med höga biologiska värden och att stimulera till fler besök i naturen.

Läs mera om Knivsta kommuns naturområden under Uppleva & göra eller Bygga, bo & miljö.

 

  • Senast uppdaterad 22 feb 2012