Till undermeny Karta Kontakt

Vatten och avlopp

Vatten foto

 

Det kommunägda bolaget Roslagsvatten AB har ansvaret för drift och skötsel av Knivsta kommuns vatten- och avloppshantering. Ansvaret innebär att bolaget ska tillhandahålla rent dricksvatten och avleda och rena avloppsvattnet.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vatten- och avloppshantering ring Roslagsvatten AB:s kundtjänst, tel: 08-540 835 42.

Journummer vatten & avlopp

Oavsett vilken tid på dygnet finns alltid jourpersonal tillgänglig för att hjälpa dig med akuta problem med vatten och avlopp. 

Frågor kring kommunalt avlopp besvaras av Roslagsvatten AB på kontorstid via tel 08-540 835 42. Journummer under kvällar och helger är 08-767 84 50. Länk till Roslagsvattens webplats

När det gäller tömning av enskilda avlopp utanför kontorstid kontakta DKLBC AB direkt på tel 0708-53 10 50. Här kan du beställa akut tömning av din slamavskiljare eller slutna tank.  

 

  • Senast uppdaterad 30 aug 2019