Till undermeny Karta Kontakt

Avlopp

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten. Spillvattnet är förorenat vatten från våra kök, tvättstugor och toaletter. Det leds via avloppssystemet till Knivsta reningsverk, där det renas innan det återförs till naturen.

Dagvatten är regn- och smältvatten. Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra vattendrag.

Vid frågor om det kommunala avloppsnätet ring Roslagsvatten AB:s kundtjänst, tel 08-540 835 42.

När det gäller tömning av enskilda avlopp ring Knivsta kommuns kontaktcenter, 018-34 70 00.

Enskilda och gemensamma avlopp

Du som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp kan ordna en så kallad enskild avloppsanläggning. För att anlägga en sådan krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd.

Om du har grannar i samma situation kan det i många fall vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att lösa vatten- och avloppsfrågan med en gemensam anläggning.

Vill du ansluta en vattentoalett till en enskild avloppsanläggning, eller ändra på en redan existerande anläggning, måste du ha tillstånd från bygg- och miljönämnden. För mer information ring miljöenheten via Kontaktcenter Knivsta tel: 018- 34 70 00.

Vid byggnation

Vid all byggnation ska en anmälan om VA-anslutning samt en VA-situationsplan/VA-ritning lämnas till stadsbyggnadsenheten.

För att beställa blanketter och få mer information ring Roslagsvatten AB:s kundtjänst, tel: 08-540 835 42.

Taxor och avgifter

Aktuella taxor och avgifter för vatten och avloppshantering finns på Roslagsvatten AB:s webbplats, se länk till höger.

 

  • Senast uppdaterad 15 jul 2019