Till undermeny Karta Kontakt

Dagvatten

När det regnar, snön smälter eller vatten spolas på marken, rinner vatten ytligt på tak, markytor och gator. Detta vatten kallar vi för dagvatten. Även uppträngande grundvatten räknas som dagvatten. 

Om dagvattnet hamnar i ledningen till reningsverket så skapar detta problem för reningsprocessen. Det bästa är därför om vattnet kan tas om hand på den plats där den faller ner och på platsen bidra till ett naturligt kretslopp.

 

  • Senast uppdaterad 23 jan 2019