Till undermeny Karta Kontakt

Dricksvatten

Dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet kommer från Mälaren. Vattnet renas vid Görvälnsverket i Järfälla kommun.

Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till Knivsta är ett kommunalförbund som ägs av 14 medlemskommuner. Det är Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Kvaliteten på kommunens dricksvatten kontrolleras kontinuerligt. Proverna analyseras kemiskt och mikrobiologiskt och bedöms efter de riktvärden som Livsmedelsverket fastställt.

Avläsning av mätare

Avläsning av vattenmätare utför du med hjälp av ett självavläsningskort som sedan returneras till Roslagsvatten AB. Avläsningskortet skickas ut en gång per år. Vid frågor, kontakta Roslagsvatten AB:s kundtjänst, tel 08-540 835 42.

Enskild brunn

Många fastigheter i kommunen har egen dricksvattenbrunn, så kallad enskild vattentäkt. Det kan vara en naturlig källa, grävd eller borrad brunn. Den som har egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet och för att ta vattenprov och bekosta analys.

Observera att det enligt Knivstas lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter krävs anmälan till kommunen om man vill borra enskild brunn i vissa delar av kommunen där grundvattentillgången är sämre.

Läs mer om enskild brunn via länk till vänster på sidan.

Vattenläckor

Droppande kranar och vattenläckor inomhus ansvarar din fastighetsägare för. Ta kontakt med denne om du behöver mer information.

Vid vattenläckor i stamnätet utomhus, ring Roslagsvatten AB:s jour tel 08-540 835 42 (kontorstid 8-16), 018-23 07 10  (kvällar och helger).

Länk till Roslagsvattens hemsida hittar du i högerspalten.

Vattenprover

Vattenprover på det kommunala vattnet i Knivsta tas regelbundet av Norrvatten och analyseras vid Görvälnverkets Laboratorium på uppdrag av Roslagsvatten. Vid frågor kontakta Norrvatten tel 08-505 254 50.

Offentlig kontroll av Dricksvatten

Om du har ett vattenverk/ en enskild brunn som producerar vatten till en skola, en restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering vid bygg- och miljönämnden i Knivsta. Det gäller även samfälligheter och föreningar som producerar tio kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt.

Läs mer via länk till höger.


 

  • Senast uppdaterad 29 aug 2019