Till undermeny Karta Kontakt
  • Återvinning
  • Bibliotek
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasier
  • Idrottsanläggningar
  • Särskilda boenden

Kommun och politik

Knivsta - där framtiden bor

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Så lyder Knivstas vision fastställd den 21 mars 2013, av ett enigt kommunfullmäktige. Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också att Knivsta ska utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället.

Läs mer om kommunens vision

Ung kommun med gamla anor

Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 och har i dag drygt 18 000 invånare. Kommunen är en av dem som växer snabbast i Sverige. Knivsta är ung inte bara till åren utan också om man ser till kommunens invånare; en tredjedel är barn och ungdomar. Det ställer stora krav på framför allt skola och barnomsorg.

I Knivsta kommun prioriteras en levande demokrati. Det är viktigt med en öppen dialog mellan politiker, förvaltning och invånare. Kommunen bjuder därför in allmänheten till samråd, informationsmöten och andra forum i aktuella frågor.   

  • Senast uppdaterad 2 apr 2019