Till undermeny Karta Kontakt

Kontakta kommunen - en vägledning

Här får du en översikt och en vägledning hur du på bästa sätt kontaktar kommunen i olika ärenden. 

Felanmälan

 • När du vill tala om att något är trasigt eller saknas. Det kan till exempel röra sig om att grinden till en hundrastgård är trasig.
 • När det handlar om saker som normalt ska fungera eller finnas på plats som en del av kommunens löpande verksamhet.
 • När du inte kräver återkoppling annat än att det som är trasigt repareras eller återställs.

  Mejla knivsta@knivsta.se , ring 018-34 70 00 eller skicka brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Synpunkt/klagomål

 • När du har en synpunkt eller ett klagomål på hur kommunen sköter sin verksamhet. Det kan till exempel röra sig om att du tycker att det borde finnas bänkar i alla hundrastgårdar eller att soptunnorna vid hundrastgårdarna töms för sällan.
 • När det handlar om saker som en ansvarig person på kommunen behöver utreda mer och lämna ett svar på.
 • När du vill få svar om vad som ska göras.

  Använd synpunktsformuläret på kommunens webbsida. Länk finns till höger. Det finns också en pappersblankett som du kan fylla i och lämna in till Kontaktcenter eller skicka till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Knivstaförslag

 • När du har ett förslag på som innebär en förändring som ligger utöver vad kommunen gör i sin löpande verksamhet idag. Det kan röra sig om något som kräver en investering eller att man börjar jobba på ett nytt sätt?
  Det kan till exempel vara ett förslag på att det ska byggas agilitybanor i alla hundrastgårdar. Eller det kan vara ett förslag att enbart köpa in ekologiska bananer i en specifik verksamhet, till exempel förskolan.

  Gå in på den digitala portalen för Knivstaförslaget och skicka in ditt förslag.

En allmän fråga

 • När du har en fråga hur någonting fungerar som kommunen ansvarar för.

  Mejla knivsta@knivsta.se, ring 018-34 70 00, besök Kontaktcenter Knivsta eller skicka brev till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Eller skriv till oss på vår Facebooksida - Knivsta kommun.

 • Senast uppdaterad 6 nov 2019