Till undermeny Karta Kontakt

Lämna ett Knivstaförslag

Knivstaforslaget

 

Knivstaförslaget är till för dig som bor eller verkar i Knivsta och som har en idé till politikerna om hur Knivsta kan utvecklas och förbättras. Du kan komma med egna förslag, rösta på andras förslag eller bara följa flödet av idéer på Knivstaförslagets digitala portal. 

Förslag som får minst 100 underskrifter under 90 dagar kommer att behandlas. Knivstaförslaget är en möjlighet att föra fram och synliggöra din idé både för politiken och för invånarna.

Förslaget ska handla om kommunens verksamhet

Ett Knivstaförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Det kan handla om stadsplanering, miljö, näringsliv, äldreomsorg, barnomsorg och skola, socialtjänst, turism och kultur- och fritidsverksamhet.

Däremot omfattas inte våra kommunala bolag, så du kan inte lämna förslag som rör deras verksamhet. Du kan inte heller lämna förslag i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.

Digital portal öppen för alla att engagera sig

Knivstaförslaget samordnas på en digital portal där du kan ta del av publicerade förslag, läsa handläggarkommentarer, följa och dela förslag på sociala medier. Du kan även stödja förslag som du gillar genom att rösta. Det finns ingen åldersgräns, du är välkommen att delta oavsett hur gammal du är.

Samla underskrifter från andra som vill stödja din idé

När du lämnar ett Knivstaförslag och det är godkänt för publicering startar en insamlingsperiod på 90 dagar. Under den tiden är förslaget publicerat på portalen och samlar röster. Om förslaget får minst 100 underskrifter på 90 dagar kommer det att tas upp av ansvarig politisk nämnd.

Om det inte får tillräckligt många underskrifter kan det ändå påverka kommunen genom att politikerna har möjlighet att se och fånga upp frågor som engagerar dig som invånare. Du kan på så sätt vara med och skapa debatt samtidigt som du engagerar dig och andra runt omkring.

Användarkonto

För att kunna lämna ett Knivstaförslag och rösta på förslag måste du skapa ett användarkonto på portalen med kontaktuppgifter och e-post. Det är ett specifikt konto som endast används för Knivstaförslaget. Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid frågor och återkomma med information om ditt förslag.

Ditt namn kommer även att visas när du har ett förslag publicerat. Vill du bara följa flödet och läsa andras förslag behöver du inte logga in som användare.

Lämna in ett Knivstaförslag manuellt

Om du saknar e-postadress eller behöver hjälp med att lämna in ett Knivstaförslag kan du besöka Kontaktcenter Knivsta så hjälper de dig att lämna in ditt förslag manuellt på portalen.

Gå till den digitala portalen för Knivstaförslaget under E-tjänster. Eller skriv direkt in knivstaforslaget.knivsta.se i din webbläsare.

Välkommen och sätt igång!

  • Senast uppdaterad 27 mar 2019