Till undermeny Karta Kontakt

Frågor och svar

knivstaforslaget varför

 

Här kan du läsa frågor och svar om Knivstaförslaget. Saknar du någon fråga? Hör av dig så till oss.

 

Vem kan lämna och skriva under ett förslag?

Du som bor eller verkar i Knivsta är välkommen att engagera dig och delta i Knivstaförslaget. Det finns ingen åldersgräns, oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen kan du vara med och lämna förslag och skriva under andras förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?

Förslaget ska handla om Knivsta kommuns verksamhet, alltså det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Förslag kan till exempel handla om stadsplanering, miljö, näringsliv, äldreomsorg, barnomsorg och skola, socialtjänst, turism och kultur- och fritidsverksamhet.

Vad kan mitt förslag inte handla om?

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Dessutom omfattas inte heller våra kommunala bolag av Knivstaförslaget, så du kan inte lämna förslag som rör deras verksamhet. Exempel på kommunala bolag är Knivstabostäder som äger och förvaltar hyresbostäder och Kommunfastigheter som äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler.

Hur lång tid tar det innan mitt förslag publiceras?

Från det att du skickat in ditt förslag tar det upp till 10 arbetsdagar innan förslaget granskats.

Varför måste jag ha ett användarkonto?

Du behöver ett användarkonto för att vi ska kunna nå dig under processens gång. Via din e-post får du återkoppling om vad som händer med ditt förslag. Genom att skapa ett konto får du också en bra överblick över vilka förslag du har skrivit under och vilka förslag som du har lämnat in.

Hur gör jag om jag inte har en dator eller saknar en e-postadress?

Kontakta eller besök Kontaktcenter Knivsta så får du hjälp att manuellt lägga in ditt förslag på portalen. Du kan även få hjälp med att skapa ett användarkonto. Om du vill skriva under ett förslag via Kontaktcenter Knivsta, hjälper vi dig i första hand att registrera ett användarkonto. Om du inte har en e-postadress kan vi skriva in din röst manuellt mot uppvisande av godkänd legitimation.

Kan jag marknadsföra mitt förslag för att samla underskrifter?

Ja, du kan marknadsföra ditt Knivstaförslag genom till exempel sociala medier. Det finns dela-knappar tillgängliga på portalen till olika sociala medier Du kan både dela ditt eget förslag och andras förslag.

Kan jag dra tillbaka mitt förslag?

Du kan dra tillbaka ditt förslag under tiden som förslaget samlar underskrifter. Det gör du via ”Mina sidor” på portalen. Om ditt förslag har gått vidare för hantering i kommunen kan du inte dra tillbaka ditt förslag.

Om mitt förslag går vidare till hantering hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Handläggaren har sex månader på sig att ta fram ett faktaunderlag om förslaget samt skriva ett eget förslag på vad den ansvariga nämnden ska besluta om det inlämnade förslaget.
Den ansvariga nämnden tar sedan beslut om förslaget. Att få ett beslut kan ta upp till ett år beroende på om beslutet fattas i nämnd eller i kommunfullmäktige.

Kan jag fortfarande lämna medborgarförslag?

Nej, du kan inte längre lämna in medborgarförslag till kommunen. Tjänsten Knivstaförlaget ersätter medborgarförslag och är det nya sättet att lämna förslag till kommunens politiker.

Vad är skillnaden från ett medborgarförslag?

Det är två väsentliga skillnader mellan ett Knivstaförslag och ett medborgarförslag. 1: Knivstaförslaget lämnas in digitalt och publiceras på en offentlig portal, där alla kan ta del av vilka förslag som lämnats in till kommunen. 2: Knivstaförslaget kräver stöd från flera invånare för att utredas som ett ärende i kommunen.  

Varför har kommunen en röstgräns på 100 röster?

Röstgränsen finns för att kunna prioritera att utreda förslag som engagerar fler invånare och därmed har ett högt allmänt intresse.

Vad händer med alla förslag som inte få 100 röster?

Förslag som inte får 100 röster sammanställs i ett samlingsärende i kommunen och avslutas utan hantering. Politiker kan även fånga upp idéer från Knivstaförslaget som inte fått 100 röster och lägga egna motioner i kommunfullmäktige. Två gånger per år får kommunfullmäktige en rapport presenterad som innehåller alla förslag (oavsett antal röster) för att kontinuerligt bevaka vad som engagerar allmänheten.

  • Senast uppdaterad 20 mar 2019