Till undermeny Karta Kontakt

Lämna synpunkter, klaga

Om du är nöjd eller missnöjd, eller om du har synpunkter på den kommunala servicen är det viktigt för oss att du berättar det. Alla synpunkter välkomnas. De hjälper oss att förbättra och utveckla våra verksamheter. Du kan kontakta oss på olika sätt.

  • Använd vår e-tjänst här på kommunens webbplats. Länk till webbformuläret, Tyck till,  finns på alla sidor och ligger i den grå menyn till höger på din skärm
  • Synpunktsblankett som finns under Blanketter i högerspalten på denna sida
  • Vanligt brev som skickas till: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
  • Telefon: 018-34 70 00 (vxl)

Det går naturligtvis även bra att prata direkt med den berörda personalen och få hjälp med att skriva ned sina åsikter.

Vad händer med en synpunkt?

Inkomna synpunkter ligger till grund för ett långsiktigt förbättringsarbete inom våra verksamheter. 

Vad händer med ett klagomål?

Klagomål registreras hos kommunen som ett ärende. Detta ska ske snarast eller senast inom två arbetsdagar efter att klagomålet inkommit till kommunen. Därefter får den som lämnat klagomålet en bekräftelse från kommunen med information om vem som ansvarar för ärendet. Inom rimlig tid ska ansvarig handläggare informera om hur ärendet kommer att behandlas. Detta kan ta olika lång tid, beroende på hur komplext klagomålet är.

Uppföljning och årlig sammanställning

Kommunen ser hela synpunkts- och klagomålshanteringen som ett verktyg i kommunens kvalitetsarbete. Synpunkter och klagomål ger viktig information till den aktuella enheten, kunskap till ledningen och fungerar som ett instrument för de förtroendevalda.

Inkomna synpunkter och klagomål samlas inom varje verksamhet och diskuteras kontinuerligt i arbetsgruppen. De ligger även till grund för ett långsiktigt förbättringsarbete.

En sammanställning av inkomna åsikter sker årligen i samband med verksamhetsberättelse. Rapporteringen ger den politiska ledningen en indikation om vad allmänheten tycker och visar vilka förbättringsåtgärder som gjorts eller planeras att genomföras.

 Knivstaförslaget

 Har du en idé till kommunens politiker om hur Knivsta kan förbättras? Då kan du lämna ett Knivstaförslag på vår digitala webbportal. Läs mer om Knivstaförslaget under mer information.
  • Senast uppdaterad 18 apr 2019