Till undermeny Karta Kontakt

Bokslutsinformation – Så användes dina pengar

flicka och fröken

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes.

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,10 kr till förskolan

31,20 kr till grundskolan

7,10 kr till gymnasieskolan

1,80 kr till vuxenutbildning med mera

14,30 kr till vård och omsorg om äldre

7,60 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

40 öre till färdtjänst

4,50 kr till individ- och familjeomsorg

20 öre till arbetsmarknadsåtgärder

1,40 kr till flyktingmottagande

3,60 kr till infrastruktur och fysisk planering

1,30 kr till räddningstjänst

2,60 kr till kultur och fritid

1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

30 öre till miljö- och hälsoskydd

2,50 kr till kommungemensam stödverksamhet

3,70 kr till kommunövergripande verksamhet

 

Det här var kommunens intäkter 2017: 

 • Kommunalskatt 858 miljoner kronor 
 • Kommunalekonomisk utjämning 114 miljoner kronor 
 • Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera  249 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2017 visar på ett positivt resultat på drygt 24,4 miljoner kronor

Under 2017:

 • deltog 500 elever i Kulturskolans verksamheter 
 • kom det in 281 ansökningar om bygglov och förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet fysiska besök på biblioteket 105 563
 • var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2932, av dem gick 275 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 804, varav 39 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 73 elever från andra kommuner
 • var i snitt 1 272 barn placerade i barnomsorgen 
 • gick det cirka 5,6 barn per årsarbetare i förskolan 
 • fick konsumentrådgivaren 76 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar  
 • föddes 253 och avled 96 personer
 • ordnade kommunen feriejobb åt 98 ungdomar – 22 av dessa fick jobb genom extra medel från staten
 • sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige nio gånger 
 • besvarades 6 medborgarförslag 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 913 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 21 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 097 besök
 • erbjöds 706 simskoleplatser för barn
 • flyttade 1 641 personer till kommunen och 1 058 härifrån 
 • producerade Kart – och GIS enheten bland annat  145 kartor, GIS produkter och special uppdrag inom mätning
 • beviljade kommunen 73 415 hemtjänsttimmar 
 • gjordes 15 083 färdtjänstresor 

sommarjobb park

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Via länkar till vänster kan du läsa en ekonomisk analys och mer om vad kommunen gjorde under året. 

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,10 kr till förskolan

31,20 kr till grundskolan

7,10 kr till gymnasieskolan

1,80 kr till vuxenutbildning med mera

14,30 kr till vård och omsorg om äldre

7,60 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

40 öre till färdtjänst

4,50 kr till individ- och familjeomsorg

20 öre till arbetsmarknadsåtgärder

1,40 kr till flyktingmottagande

3,60 kr till infrastruktur och fysisk planering

1,30 kr till räddningstjänst

2,60 kr till kultur och fritid

1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

30 öre till miljö- och hälsoskydd

2,50 kr till kommungemensam stödverksamhet

3,70 kr till kommunövergripande verksamhet

 

Det här var kommunens intäkter 2017: 

 • Kommunalskatt 858 miljoner kronor 
 • Kommunalekonomisk utjämning 114 miljoner kronor 
 • Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera  249 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2017 visar på ett positivt resultat på drygt 24,4 miljoner kronor

Under 2017:

 • deltog 500 elever i Kulturskolans verksamheter 
 • kom det in 281 ansökningar om bygglov och förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet fysiska besök på biblioteket 105 563
 • var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2932, av dem gick 275 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 804, varav 39 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 73 elever från andra kommuner
 • var i snitt 1 272 barn placerade i barnomsorgen 
 • gick det cirka 5,6 barn per årsarbetare i förskolan 
 • fick konsumentrådgivaren 76 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar  
 • föddes 253 och avled 96 personer
 • ordnade kommunen feriejobb åt 98 ungdomar – 22 av dessa fick jobb genom extra medel från staten
 • sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige nio gånger 
 • besvarades 6 medborgarförslag 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 913 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 21 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 097 besök
 • erbjöds 706 simskoleplatser för barn
 • flyttade 1 641 personer till kommunen och 1 058 härifrån 
 • producerade Kart – och GIS enheten bland annat  145 kartor, GIS produkter och special uppdrag inom mätning
 • beviljade kommunen 73 415 hemtjänsttimmar 
 • gjordes 15 083 färdtjänstresor 

sommarjobb park

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Via länkar till vänster kan du läsa en ekonomisk analys och mer om vad kommunen gjorde under året. 

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,10 kr till förskolan

31,20 kr till grundskolan

7,10 kr till gymnasieskolan

1,80 kr till vuxenutbildning med mera

14,30 kr till vård och omsorg om äldre

7,60 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

40 öre till färdtjänst

4,50 kr till individ- och familjeomsorg

20 öre till arbetsmarknadsåtgärder

1,40 kr till flyktingmottagande

3,60 kr till infrastruktur och fysisk planering

1,30 kr till räddningstjänst

2,60 kr till kultur och fritid

1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

30 öre till miljö- och hälsoskydd

2,50 kr till kommungemensam stödverksamhet

3,70 kr till kommunövergripande verksamhet

 

Det här var kommunens intäkter 2017: 

 • Kommunalskatt 858 miljoner kronor 
 • Kommunalekonomisk utjämning 114 miljoner kronor 
 • Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera  249 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2017 visar på ett positivt resultat på drygt 24,4 miljoner kronor

Under 2017:

 • deltog 500 elever i Kulturskolans verksamheter 
 • kom det in 281 ansökningar om bygglov och förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet fysiska besök på biblioteket 105 563
 • var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2932, av dem gick 275 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 804, varav 39 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 73 elever från andra kommuner
 • var i snitt 1 272 barn placerade i barnomsorgen 
 • gick det cirka 5,6 barn per årsarbetare i förskolan 
 • fick konsumentrådgivaren 76 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar  
 • föddes 253 och avled 96 personer
 • ordnade kommunen feriejobb åt 98 ungdomar – 22 av dessa fick jobb genom extra medel från staten
 • sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige nio gånger 
 • besvarades 6 medborgarförslag 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 913 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 21 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 097 besök
 • erbjöds 706 simskoleplatser för barn
 • flyttade 1 641 personer till kommunen och 1 058 härifrån 
 • producerade Kart – och GIS enheten bland annat  145 kartor, GIS produkter och special uppdrag inom mätning
 • beviljade kommunen 73 415 hemtjänsttimmar 
 • gjordes 15 083 färdtjänstresor 

sommarjobb park

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Via länkar till vänster kan du läsa en ekonomisk analys och mer om vad kommunen gjorde under året. 

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,10 kr till förskolan

31,20 kr till grundskolan

7,10 kr till gymnasieskolan

1,80 kr till vuxenutbildning med mera

14,30 kr till vård och omsorg om äldre

7,60 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

40 öre till färdtjänst

4,50 kr till individ- och familjeomsorg

20 öre till arbetsmarknadsåtgärder

1,40 kr till flyktingmottagande

3,60 kr till infrastruktur och fysisk planering

1,30 kr till räddningstjänst

2,60 kr till kultur och fritid

1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

30 öre till miljö- och hälsoskydd

2,50 kr till kommungemensam stödverksamhet

3,70 kr till kommunövergripande verksamhet

 

Det här var kommunens intäkter 2017: 

 • Kommunalskatt 858 miljoner kronor 
 • Kommunalekonomisk utjämning 114 miljoner kronor 
 • Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera  249 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2017 visar på ett positivt resultat på drygt 24,4 miljoner kronor

Under 2017:

 • deltog 500 elever i Kulturskolans verksamheter 
 • kom det in 281 ansökningar om bygglov och förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet fysiska besök på biblioteket 105 563
 • var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2932, av dem gick 275 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 804, varav 39 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 73 elever från andra kommuner
 • var i snitt 1 272 barn placerade i barnomsorgen 
 • gick det cirka 5,6 barn per årsarbetare i förskolan 
 • fick konsumentrådgivaren 76 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar  
 • föddes 253 och avled 96 personer
 • ordnade kommunen feriejobb åt 98 ungdomar – 22 av dessa fick jobb genom extra medel från staten
 • sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige nio gånger 
 • besvarades 6 medborgarförslag 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 913 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 21 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 097 besök
 • erbjöds 706 simskoleplatser för barn
 • flyttade 1 641 personer till kommunen och 1 058 härifrån 
 • producerade Kart – och GIS enheten bland annat  145 kartor, GIS produkter och special uppdrag inom mätning
 • beviljade kommunen 73 415 hemtjänsttimmar 
 • gjordes 15 083 färdtjänstresor 

sommarjobb park

 

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina pengar användes. Via länkar till vänster kan du läsa en ekonomisk analys och mer om vad kommunen gjorde under året. 

Så här användes 100 kronor i skatt:

Cirka

16,10 kr till förskolan

31,20 kr till grundskolan

7,10 kr till gymnasieskolan

1,80 kr till vuxenutbildning med mera

14,30 kr till vård och omsorg om äldre

7,60 kr till vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

40 öre till färdtjänst

4,50 kr till individ- och familjeomsorg

20 öre till arbetsmarknadsåtgärder

1,40 kr till flyktingmottagande

3,60 kr till infrastruktur och fysisk planering

1,30 kr till räddningstjänst

2,60 kr till kultur och fritid

1,40 kr till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

30 öre till miljö- och hälsoskydd

2,50 kr till kommungemensam stödverksamhet

3,70 kr till kommunövergripande verksamhet

 

Det här var kommunens intäkter 2017: 

 • Kommunalskatt 858 miljoner kronor 
 • Kommunalekonomisk utjämning 114 miljoner kronor 
 • Kommunala taxor och avgifter 81 miljoner
 • Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera  249 miljoner kronor

Årets resultat

Kommunens bokslut för 2017 visar på ett positivt resultat på drygt 24,4 miljoner kronor

Under 2017:

 • deltog 500 elever i Kulturskolans verksamheter 
 • kom det in 281 ansökningar om bygglov och förhandsbesked till kommunens bygglovskontor
 • var antalet fysiska besök på biblioteket 105 563
 • var antalet elever i Knivstas grundskolor i snitt 2932, av dem gick 275 i förskoleklass 
 • var antalet gymnasieelever 804, varav 39 gick i Knivstas eget gymnasium Sjögrenska tillsammans med 73 elever från andra kommuner
 • var i snitt 1 272 barn placerade i barnomsorgen 
 • gick det cirka 5,6 barn per årsarbetare i förskolan 
 • fick konsumentrådgivaren 76 förfrågningar, de vanligaste gällde hantverkstjänster och begagnade bilar  
 • föddes 253 och avled 96 personer
 • ordnade kommunen feriejobb åt 98 ungdomar – 22 av dessa fick jobb genom extra medel från staten
 • sammanträdde kommunstyrelsen tio gånger och kommunfullmäktige nio gånger 
 • besvarades 6 medborgarförslag 
 • levererade måltidsverksamheten cirka 3 913 måltider per dygn fem dagar i veckan 
 • var andelen ekologiska livsmedel 21 procent i kommunal verksamhet 
 • fick Hälsohuset 200 097 besök
 • erbjöds 706 simskoleplatser för barn
 • flyttade 1 641 personer till kommunen och 1 058 härifrån 
 • producerade Kart – och GIS enheten bland annat  145 kartor, GIS produkter och special uppdrag inom mätning
 • beviljade kommunen 73 415 hemtjänsttimmar 
 • gjordes 15 083 färdtjänstresor 

sommarjobb park

 
 • Senast uppdaterad 3 maj 2018