Till undermeny Karta Kontakt

Valet till Europaparlamentet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten har fredagen den 31 maj fördelat Sveriges mandat i Europaparlamentet samt utsett ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd har därefter beslutat om att fastställa resultatet för valet till Europaparlamentet.
Du kan läsa mer om valresultatet via länk till höger.

Sverige och övriga länder som är med i den Europeiska unionen (EU) väljer vart femte år 751 folkvalda representanter, så kallade Europaparlamentariker att företräda dem inom EU.

För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd. Sverige har idag 20 Europaparlamentariker.

Europaparlamentet fattar beslut om EU:s budget, granskar Europeiska kommissionens arbete och stiftar EU:s lagar tillsammans med EU-ländernas regeringar.

Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan EU-medborgare vara med och påverka EU:s politik.

Påverkas Knivsta av EU?


Alla som är bosatta i ett EU-land påverkas av EU. Om du är medborgare i ett EU-land är du också unionsmedborgare och har därför rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. EU-medborgare har också rätt att resa, arbeta eller studera i alla EU-länder.

EU:s beslut påverkar jordbruket, arbetsmiljön på jobbet, produkter du köper i butiken och skötsel av djur. När du handlar på nätet, reser, studerar eller arbetar i EU påverkas du också av EU-regler. EU-länderna har också pekat ut olika frågor som de vill samarbeta mer kring, så som energi, miljö, fiske, jordbruk, konsumentskydd, produktsäkerhet, asylfrågor och gränsöverskridande brottslighet.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkar EU ungefär 60 procent av alla ärenden som behandlas på kommunernas och regionernas fullmäktigesammanträden. EU påverkar antingen direkt genom olika beslut eller indirekt genom finansiering eller EU-gemensamma utvecklingsmål.

I Knivsta kommun påverkar EU bland annat bestämmelser för konkurrens (statsstöd och offentlig upphandling), miljö (vatten- och avfallshantering, kemiska produkter och avfall), samhällsplanering (bestämmelser om ökad energieffektivitet) och likabehandling (förbud mot diskriminering och skydd av rättigheter).


 
  • Senast uppdaterad 1 jul 2019