Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Kontaktperson till 23 årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker en kontaktperson åt en 23 årig tjej boendes i centrala Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med kunden. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har ett funktionshinder.
 • Undersköterskor Vård och Omsorg

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Uppdraget som undersköterska eller vårdbiträde i äldreomsorgen eller personlig assistans går ut på att vara ett stöd i en annan människas hem, så denna får en meningsfull och fungerande vardag. Arbetsuppgifterna sträcker sig från allt som kan tänkas ingå i det vardagliga livet med uppstigning, hygien och påklädning på morgonen till promenader, social samvaro, inköp, måltider, medicin, tillsyn och läggning på kvällen. En kontaktperson är en vän eller medmänniska som har till uppgift att hjälpa till att bryta den enskildes isolering med exempelvis biobesök eller fika. Insatsen är oftast en gång per vecka 2-4 timmar per gång.
 • Sjukgymnast/Fysioterapeut

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi arbetar i team med både sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. I fysioterapeutens arbetsuppgifter ingår bedömningar, behandlingar och förskrivning av hjälpmedel det ingår även att utbilda samt handleda personal och ha en god kontakt med kundens kontaktnät. Arbetet innebär ett gott och nära samarbete med chefer och medarbetare i de olika verksamheterna. Att vara delaktig och engagerad i utvecklingen och uppbyggnaden av vår verksamhet är också en viktig arbetsuppgift.
 • Personliga Assistenter

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi är i behov av både tim- och långtidsvikarier. Vi söker framför allt någon som vill jobba natt (vaken natt) hos en brukare med utvecklingstörning och autist. Arbetsuppgifterna består av personlig- och medicinsk omvårdnad som varierar beroende på kundens behov. Då du kommer att arbeta i kundens hem så kan det ingå vissa hushållssysslor. Arbetstiderna är schemalagda dag/kväll/natt och helg.
 • Personlig assistent till kvinna

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi söker nu assistenter till en kvinna 50 + Arbetsuppgifterna består av personligomvårdnad. Då du kommer att arbeta i kundens hem så ingår hushållssysslor så som städ, tvätt, matlagning, bakning mm Arbetstiderna dagtid ca 11-17 mån -fre
 • Förskollärare till Lustigkulla förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Du är med och utvecklar och ansvarar för den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade och erfarna pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Du ansvarar och leder för att undervisning bedrivs i planerade aktiviteter och spontana tillfällen. Vi arbetar i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi lägger stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Som medarbetare i Knivsta kommuns förskoleverksamhet får du ta del av: - Lokalt avtal med pedagogiskt utvecklingstid i snitt 5,5 -6 timmar per vecka - IKT som en naturlig del av det pedagogiska arbetet i vardagen - NTA, Natur och teknik för alla- Processledning med projektinriktat arbetssätt - Kompetens och utvecklingsdagar 4 ggr per år - Gemensamma kommunövergripande kompetenssatsningar inom aktuella utvecklingsområden - Fria pedagogiska måltider - Friskvårdsbidrag
 • Personlig assistent

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Vi söker timvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Undersköterska till korttidsenheten

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Vi söker nu en drivande och flexibel undersköterska till Estrids gård korttidsenhet. Som undersköterska hos oss motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål genom uppsatta mål och delaktighet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara nyckelperson i nätverket runt de äldre på korttidsenheten. Arbetet på korttidsenheten innebär att ge social omsorg och omvårdnad genom att se till det friska hos varje omsorgstagare. Vi arbetar efter ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och kan hantera sin vardag. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera samt utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterska samt utföra rehabiliterande insatser efter delegering från sjukgymnast och arbetsterapeut. Då de flesta omsorgstagare endast stannar en kort tid är arbetsplatsen varierande och utvecklande, vilket ställer krav på både ett flexibelt och situationsanpassat arbetssätt. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en spännande miljö med möjlighet att göra skillnad. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt varannan helg. Knivsta kommun kommer aktivt att börja arbeta med Heltid som norm under hösten, varav tjänstgöringsgrad kan komma att höjas.
 • Silviasyster/Undersköterska med spetskompetens inom demensvård

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Du tillsammans med andra kollegor ansvarar för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De boende ska kunna underhålla sina intressen, men du ska även inspirera till att hitta nya intressen hos dem som skänker välbefinnande och livskvalitet. Du ordnar fester, högtider, dagsutflykter samt andra evenemang för våra boende. Du skapar även ett kontaktnät med olika organisationer så att de boende får vara med i samhällslivet. Knivsta kommun kommer aktivt att börja arbeta med Heltid som norm under hösten, varav tjänstgöringsgrad kan komma att höjas.
 • Förskollärare Skutans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-03 Som förskolärare på Skutans förskola ansvarar du tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår att leda arbetet med att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån Läroplan för förskola (Lpfö 98/10). Målet är att lägga grunden för det livslånga lärandet samt utveckla förskolans kvalitet. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö med barnen i centrum. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar du så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du tar ansvar för att verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen motivation och drivkraft att söka ny kunskap. Som medarbetare i Knivsta kommuns förskoleverksamhet får du ta del av: – Lokalt avtal med pedagogisk utvecklingstid i snitt 5,5 -6 timmar per vecka – IKT som en naturlig del av det pedagogiska arbetet i vardagen – NTA, Natur och teknik för alla – Kompetens och utvecklingsdagar 4 ggr per år – Gemensamma kommunövergripande kompetenssatsningar inom aktuella utvecklingsområden
 • Vikarierande Barnskötare till Gredelbys förskola

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-05 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Vi önskar att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Ditt första jobb inom HR kan vara i Knivsta kommun!

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-09 Som HR-assistent erbjuds du en arbetsdag med stor variation. Du kommer få vara med i vårt arbete med att vidareutveckla våra HR-processer, där du med dina färska kunskaper tillsammans med vår erfarenhet bidrar till att vi levererar ett effektivt stöd till Knivsta kommun i HR-relaterade frågeställningar. Din roll är såväl bred som omväxlande och spänner över hela HR-området. Arbetet är i huvudsak operativt och ditt huvuduppdrag är att utforma effektiva rutiner inom HR-området. Din arbetsdag är inte den andra lik, utan pendlar mellan bland annat i att: - Vidareutveckla HR-dokument som stödjer fastställda HR-processer - Hantera och utveckla kommunens introduktionsprogram - Administrera friskvårdsarbetet - Framställa olika enkäter/förfrågningar - Ta fram rapporter och statistik - Uppdatera och skriva texter på vårt intranät – Navet - Ingå i olika HR-projekt Framförallt handlar arbetet om att ta HR-arbetet till nästa nivå, och det tillsammans med oss andra på HR-kontoret.
 • Förskollärare till Gredelbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-13 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan arbetar med projekterande arbetssätt och vi ser gärna att du också är intresserad av och har erfarenhet av det. Förskolan kommer även arbeta med ett kommunövergripande projekt under höst- och vårterminen. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du är van med att planera och utvärdera din undervisning. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Biståndshandläggare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-21 Enheten ansvarar för biståndsbedömning inom äldre och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst. Er som vi nu söker kommer främst att utreda, bedöma behov och besluta om insatser enligt SoL men även viss handläggning förekommer inom färdtjänst och riksfärdtjänst. Du handlägger främst personer från 21 år och upp med SoL-insatser. En av tjänsterna kan komma att ändras och även innefatta LSS-handläggning. Du förutsätts medverka i utvecklingen av verksamheten och i olika sammanhang ingå i samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och teammöten.
 • Knivsta kommun söker Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-21 Du ansvarar, tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Din roll som MAS innebär att du ansvarar för arbetsuppgifter som finns beskrivna i gällande författningar. - Du granskar och följer upp verksamheten utifrån lagkrav och socialnämndens riktlinjer. - Du föreslår förbättringar utifrån identifierade brister. - Du analyserar patientsäkerhetsarbetet och drar slutsatser som kan användas i verksamheten för att förebygga vårdskador. - Du informerar om lagar och riktlinjer samt utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. - Ditt uppdrag innebär att ta fram riktlinjer enligt lagstiftning och föreskrifter och följa upp att verksamheterna arbetar systematiskt med patientsäkerhet. - I ditt uppdrag samverkar du med MAR, socialt ansvarig samordnare (SAS), områdeschefer och enhetschefer samt deltar när handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet I Knivsta kommun samarbetar vi med övriga vårdgivare i Uppsala län. i syfte att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för kommuninvånarna. Inom Uppsala län ingår du, som Knivsta kommuns MAS, i ett antal utvecklande nätverk. Du är underställd kvalitets- och utvecklingschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. När det gäller det medicinska tillsynsansvaret så är du direkt underställd socialnämnden.
 • Timanställd Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 Vi söker sjuk- och semestervikarier som kan hoppa in med kort varsel. Som arbetshandledare stödjer man människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare.
 • Timanställda sjuksköterskor till Knivsta kommun

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Ledsagare sökes till 13-årig flicka

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 Vi söker en ledsagare till vår 13-åringa dotter. Hon har ett lättare form av autism och insatserna omfattar följa med till fritidsaktiviteter, gå på bio, bada, shoppa och annat skoj som en 13-åring gör. Tiderna är främst planerad till helgdagar och eftermiddagar. Uppdraget passar dig som studerar eller har annat arbete och vill arbeta extra. Uppdragen ligger på ca. 10-15 timmar per månad
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-11-01 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017