Till undermeny Karta Kontakt

Personalpolicy

Knivsta kommun ska arbeta samordnat, målmedvetet och med god framförhållning för att säkra nuvarande och framtida behov av personal. 

Kommunen ska ha en strategisk utbildningsplanering och möjligheter att söka flexibla lösningar för att kunna rekrytera och behålla personal.  

Arbetsmiljöarbetet ska finnas med som en naturlig och integrerad del av det övriga arbetet.  Det ska syfta till att uppnå trivsel och tillfredsställelse med det egna arbetet, förebygga och undanröja risker i arbetet samt förebygga och minska sjukfrånvaron. I arbetsmiljöansvaret ingår även ett aktivt rehabiliteringsarbete.  

Alla anställda ska få möjlighet att känna sig uppskattade i sitt arbete och känna till målen för verksamheten. Både chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

För att uppnå ett framgångsrikt arbete krävs engagerade medarbetare och en aktiv dialog. Alla anställda ska ha möjlighet till inflytande och påverkan på sitt arbete och sin arbetssituation.  Denna möjlighet innebär ett gemensamt ansvar för både chef och medarbetare att aktivt bidra till konstruktiva lösningar, utveckling av arbetssätt, metoder, organisation med mera.

Samtliga anställda på en arbetsplats ska ha samma möjlighet att komma till tals.

 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 9 mar 2017