Till undermeny Karta Kontakt

Kvalitet och jämförelser

Kvalitet för Knivsta kommun är att kommunen ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i. Detta genom att sätta medborgaren i centrum.

För att säkra kvaliteten finns en utarbetad styr och ledningsprocess för kommunen. Inom kommunen finns även funktioner som följer upp verksamheterna och stöttar i kvalitetsfrågor. Politikerna i Knivsta har beslutat att kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar, dessa kan du läsa mer om under respektive rubrik.

All kommunal verksamhet i Knivsta ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut.

För att fånga medborgarens behov och åsikter använder kommunen sig av ett flertal olika metoder. Du kan som medborgare lämna synpunkter och klagomål, prata med politikerna i olika forum och delta i öppna sammanträden. Kommunen genomför dessutom olika medborgar- och kundundersökningar.

  • Senast uppdaterad 29 mar 2017