Till undermeny Karta Kontakt

Bygga, bo och miljö

Bygga, bo- och miljökontoret ansvarar bland annat för samhällsplanering, tillstånd och planering för att bygga och bo, bostäder och boendemiljö samt energirådgivning.
Här ingår även vatten, avlopp, avfall och återvinning. Kart- och mätverksamhet arbetar med nybyggnadskartor och utstakning av byggnader.
Miljöenheten arbetar för säkra livsmedel, en god hälsa och en god miljö i en hållbar framtid.

Följande kvalitetsdeklarationer finns:

  • Arbete med lov, förhandsbesked, anmälan och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
  • Handläggning av planbesked, detaljplan och program
  • Kart- och mättjänster
  • Miljöenhetens tillsyn- och kontroll
  • Senast uppdaterad 9 feb 2018