Till undermeny Karta Kontakt

Utbildning och barnomsorg

Knivsta kommun har kvalitetsdeklarationer för både förskola och grundskola. Deklarationerna har fastställs av utbildningsnämnden. De ska fungera både som ett löfte och som en upplysning om vad du kan förvänta dig av Knivsta kommun när det gäller tjänster och service.

Tjänsten förskola
Knivsta kommuns förskolor arbetar enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Tjänsten skola
Knivsta kommunen har uppdraget att bedriva grundskola. Med det menas förskoleklass för sexåringar, grundskola för skolår 1-9, samt fritidshem.

Följande kvalitetsdeklarationer finns:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Senast uppdaterad 23 okt 2014