Till undermeny Karta Kontakt

Nu genomförs SCB:s medborgarundersökning 2019

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att kartlägga hur kommuninvånarna uppfattar att det är att bo och leva i Knivsta kommun.

Under hösten 2019 deltar Knivsta kommun igen. Enkäten handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Hur är skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur stort inflytande har invånarna?

Undersökningen genomförs på uppdrag av Knivsta kommun och vi hoppas att du som blir inbjuden att delta tar dig tid att svara på frågorna. För oss som kommun är det viktigt att få in synpunkter på hur det är att bo i Knivsta kommun och på våra verksamheter.

Totalt genomför SCB undersökningen i 135 kommuner. Sammanlagt kommer 161 500 personer få enkäten skickad hem till sig. 

Vilka deltar och hur går det till? 

Knivsta kommun har 1200 personer i åldrarna 18-84 år valts ut av SCB att delta. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Enkäten går att besvara antingen digitalt via webben eller genom en pappersenkät som skickas in till SCB. Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska, pappersenkäten finns även på arabiska. 

Under perioden slutet av augusti till början av september skickar SCB brev till alla deltagare, med inloggningsuppgifter och pappersenkät för den som föredrar det. Den digitala enkäten hittar du även via länken till höger. 

Sista dag att svara:

  • Pappersenkäten måste postas till SCB senast den 29 oktober.
  • Webbenkäten ska vara besvarad senast 4 november klockan 13.00. 

Så används svaren

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framför allt av kommunledningen och kommunens förvaltning. Uppgifterna kan också komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskilt prövning. 

I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Det gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. Alla uppgifter om dig som deltar i undersökningen är sekretesskyddade.  

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Jämförelser med resultat från ”samtliga” kommuner avser de kommuner som varit med i undersökningen vid det aktuella mättillfället.

Därför är det viktigt att du deltar

Det är självklart frivilligt att delta i undersökningen, men genom att vara med hjälper du till att beskriva hur du som invånare ser på din kommun. Beskrivningen av invånarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. 

Här publiceras den färdiga statistiken

Statistiken kommer att finnas hos kommunen i december 2019 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas, under demokrati, se länk till höger.  

Till vänster hittar du tidigare genomförda medborgarundersökningar.

  • Senast uppdaterad 27 aug 2019