Till undermeny Karta Kontakt

SCB:s medborgarundersökning

 

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att kartlägga hur kommuninvånarna uppfattar att det är att bo och leva i Knivsta kommun.

Jämförelser med resultat från ”samtliga” kommuner avser de kommuner som varit med i undersökningen vid det aktuella mättillfället.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.

Undersökningen 2017 genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år. Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Medborgarna om kommunens verksamheter
  • Medborgarna om inflytandet i kommunen

Till höger kan du via länken ta del av rapporten från 2017. Där hittar du också bilagor med mer detaljerad information och jämförelser med andra kommuner. 

Till vänster hittar du tidigare genomförda medborgarundersökningar. 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2018