Till undermeny Karta Kontakt

Revision

Knivsta kommun har fem valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna kontrollerar räkenskaperna samt hur dessa sköts och kontrolleras internt. 

Dessutom prövar revisorerna om kommunens förvaltning och verksamheter sköts på rätt sätt. 

För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport som lämnas till kommunfullmäktige.

Mer information om kommunens revisorer hittar du via länk till höger på sidan.

Revisionsrapporter

Med start hösten 2015 samlar vi här revisionens rapporter. Alla dokument är i pdf-format.

Revisionsrapporter 2016

Granskning av Årsredovisning 2016 

Granskning av ekonomistyrningen, 2016 

Granskning av exploateringsverksamheten, 2016 

Granskning av överförmyndarverksamheten, 2016

Granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning, 2016

Revisionsrapporter 2015

Granskning av Årsredovisning 2015

Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar, 2015

Granskning av Knivstas delårsrapport, 2015

  • Senast uppdaterad 19 jun 2017