Till undermeny Karta Kontakt

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Det handlar om att alla ska ha frihet att leva och utvecklas efter sina förutsättningar.

Jämställdhet innebär inte att alla ska vara lika. Målet är dock ett samhälle där kvin­nor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De nationella jämställdhetsmålen omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Den övergripande strategin i Sverige innebär att jämställdhet ska finnas med i det ordinarie arbetet och i alla politiska frågor och på så sätt säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig service och likvärdiga möjligheter till inflytande. Detta kallas jämställdhetsintegrering.
  • Senast uppdaterad 11 dec 2018