Till undermeny Karta Kontakt

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
  • kommuner och landsting är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.
  • kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (nytt från och med 1 januari 2019).
  • om kommunen har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska kommunen erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap (nytt från och med 1 januari 2019). Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner. Mer information om deras arbete finns i länkarna i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 18 jan 2019