Till undermeny Karta Kontakt

Kommunen avser inte betala tillbaka parkeringsböter

2019-03-20

För drygt fyra år sedan missade Knivsta kommun att utfärda ett skriftligt personligt förordnande till den parkeringsvakt som var anlitad av kommunen. Under perioden 18 september 2014 fram till 21 augusti 2018 utfärdade vakten sammanlagt 2 216 böter för felaktiga parkeringar på kommunens gator och parkeringar.

När kommunen uppmärksammades på att det saknades ett skriftligt personligt förordnande så åtgärdades det omedelbart och sedan 22 augusti 2018 har vakten ett sådant.

Efter att ha utrett ärendet närmare har kommunen landat i att vi inte avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att betala tillbaka pengar till de personer som har fått parkeringsböter under den aktuella perioden. Ståndpunkten grundar sig i:

Kommunen har rätt att ta ut böter för felparkerade fordon på kommunala gator och parkeringar
Kommunen har under perioden haft ett giltigt avtal med det bolag som vakten är anställd av
Parkeringsvakten har haft korrekt utbildning för att få utfärda böter
De som har fått böter har parkerat i strid med gällande regler 

Sammanfattningsvis anser vi inte att böterna är felaktigt utfärdade; däremot har ett formaliafel begåtts av kommunen. Ett misstag som är olyckligt, men som skedde utan uppsåt och som rättades till så fort det uppdagades. Avsaknaden av det skriftliga personliga förordnandet under den aktuella perioden gör inte att dessa parkeringsböter kan anses ogiltiga, eller felaktigt utfärdade.

Vår ståndpunkt är därmed att det inte är rimligt att använda kommuninvånarnas skattepengar till att ersätta personer för dessa parkeringsböter. 

Knivsta kommun

 
  • Senast uppdaterad 20 jun 2019