Till undermeny Karta Kontakt

Kommunledning

Kommundirektör

Övergripande ansvarig för utvecklingen av Knivsta kommun samt ansvarig för näringsliv och marknadsföring.

Kanslichef

Chef för Kommunkontoret, och därmed ansvarig för kommunens interna och externa administration och service.

Utbildningschef

Ansvarar för förskola, grundskola, vuxenutbildning. gymnasieskola och svenska för invandrare. 

Fritid- och kulturchef

Ansvarar för kulturskola, bibliotek, allmän kulturverksamhet samt fritid och föreningar. 

Socialchef

Ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor.

Bygg- och miljöchef

Ansvarar för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljölagstiftningen och vägtrafikförordningen. Därutöver namn- och adressättning av kvarter och allmän platsmark.

Samhällsbyggnadschef

Ansvarar för anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och planteringar. Avfall- och återvinning, vatten och avlopp, räddningstjänst.

Kontaktinformation

 

Lena Fransson

Lena Fransson ()
Kommundirektör
tel: 018-34 71 15

Ladda ner
Dan-Erik Pettersson

Dan-Erik Pettersson (Ekonomichef)
Ekonomikontoret
tel: 018-34 78 07

Ladda ner
Lena Larsson

Lena Larsson (Fritid- och kulturchef)
Fritid- och kulturkontoret
tel: 018-34 78 60

Ladda ner
Åsa Franzén

Åsa Franzén (Kanslichef)
Kommunlednings-kontoret
tel: 018-34 70 08

Ladda ner
Bild på personalchef

Marie Sohlberg (HR-chef)
HR-kontoret
tel: 018-34 72 61

Ladda ner
Bild saknas

Emma Lundbergh (Samhällsbyggnadschef)
Samhällsbyggnads-kontoret

Ladda ner
Jessica Fogelberg

Jessica Fogelberg (Bygg- och miljöchef)
Bygg- och miljökontoret

Ladda ner
Hans Åhnberg

Hans Åhnberg (Utbildningschef)
Utbildningskontoret
tel: 018-34 70 00

Ladda ner
Bild saknas

Catrin Josephson (Socialchef)
Vård- och omsorgskontoret
tel: 018-34 79 73

Ladda ner
Hans-Petter Rognes

Hans-Petter Rognes (VD)
Kommunens bolag

Ladda ner
  • Senast uppdaterad 13 apr 2017