Till undermeny Karta Kontakt

Lekplatser har fått namn

2018-04-16

lekpark Bergshamragatan

Det här är Lekparken Berget i Alsike

I Knivsta kommun finns idag tio kommunala lekplatser. Parkerna har hittills inte synts med namn på någon karta. Vissa av parkerna har namn i folkmun, men inget beslutat namn. Eftersom det vistas många barn i lekparkerna är det vid händelse av olyckor mycket viktigt att räddningspersonal snabbt kan lokalisera parkerna och hitta till dessa. 

Förslag från allmänheten

Under hösten 2017 gick parkenheten ut med ett förslagsformulär där boende i Alsike kunde skicka in förslag på de sex odöpta parkerna som finns där. Kommunens namngrupp har tillsammans med parkenheten och olika remissinstanser granskat de inkomna förslagen och anpassat dem efter svensk språkriktighet och god ortnamnssed.
Därefter utökades ärendet med att de fyra kommunala lekparkerna som finns i Knivsta tätort även skulle namnsättas. I den frågan har namngruppen lagt fram förslagen.

Namnen klubbade av nämnd 

På måndagens sammanträde klubbade samhällsutvecklingsnämnden förslagen och lekparkerna heter nu formellt:

 • Lekparken Myran
 • Lekparken Berget
 • Lekparken Skogen
 • Lekparken Djungeln
 • Lekparken Åsen
 • Lekparken Gläntan
 • Lekparken Stenbacken
 • Lekparken Tärnan
 • Lekparken Tallkotten
 • Lekparken Glasäpplet

Till höger hittar du kartor där namnen på de olika lekparkerna finns utmärkta. 

 

 • Senast uppdaterad 17 apr 2018