Till undermeny Karta Kontakt

Fortsatt planarbete i Ar för livsmedelsbutik

2018-04-18

karta Ar  - planarbete för Lidl

 

I maj ska Samhällsutvecklingsnämnden ta ställning till fortsatt planarbete för etablering av en Lidl-butik i Ar-området (se kartbild, markerat område i orange färg). Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 16 april. Nämndens samtliga partier,  
M, S, C, MP, Knivsta.nu, KD, V och L, har kommit överens om att planarbetet ska fortsätta.

Dessa partier gör följande gemensamma uttalande i frågan:

”Vi konstaterar att i normalfallet  anvisar Översiktsplanen att handel och service ska koncentreras till centrala Knivsta i första hand och med tiden även i ett framväxande centrum i Alsike. Vid etablering i Ar prioriteras i första hand handel som inte passar i centrum.

Eftersom planarbetet för en Lidlbutik har påbörjats innan den nya översiktsplanen antogs av Fullmäktige är vi villiga att låta Lidl pröva planen, utan att detta blir prejudicerande för kommande planer.”

För följande partier Samhällsutvecklingsnämnden:

Klas Bergström (M) ordförande
Boo Östberg (C) 1:e vice ordförande
Peter Evansson (S) 2:e vice ordförande

Ledamöter
Kerstin Umegård (MP)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye Danjelsen (KNU)
Camilla Arvidsson (M)
Matilda Hübinette (M)
Harriet Swanberg (S)

Ersättare 
Anne-Marie Morhed (L)
Birgitta Ljungberg Jansson (C)
Christer Johansson (V)
Oscar Hahne (KD)
Gunnar Orméus (S)

 

 
  • Senast uppdaterad 18 apr 2018